AUTOPOL Michalski Motors Sp. Jawna
09-100 Płońsk, Mazowiecka 6A
zarejestrowana w XiV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 294022,
 
KRS: 294022
NIP: 567-183-70-29
REGON: 141-227-964
Kapitał zakładowy 1 000 000 PLN opłacony w całości
designed & powered by: cloudsofthouse.com